tiistai 31. joulukuuta 2013

Kaleidoskooppi toivottaa Innollista Uutta Vuotta 2014!Kaleidoskooppi-hanke päättyy 31.12.2013, mutta yhteistyö jatkuu. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille ja tsemppiä tulevaan innovointityöhön!

mikä kaleidoskooppi?
Kaleidoskooppi -Luovuus ja kulttuuriset innovaatiot meri- ja metalliteollisuudessa on vuosina 2011-2013 toiminut valtakunnallinen kehittämishanke. Tavoitteena on ollut löytää uudenlaisia ratkaisuja meriteollisuuden yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen yhdistämällä luovan alan osaamista ja kulttuurisia sisältöjä. Hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen ESR-kehittämisohjelmaan Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen, jonka rahoittajaviranomaisena on toiminut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

keitä mukana?
Hankkeen osatoteuttajia ovat olleet Aalto Yliopisto, Tampereen Teknillisen Yliopisto Porin yksikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Koneteknologiakeskus Turku Oy ja Prizztech Oy. Humanistinen ammattikorkeakoulu on toiminut hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana. Ohjausryhmässä ovat olleet toteuttajien lisäksi edustettuina myös Turun Seudun Kehittämiskeskus, Rauman Kaupunki/Luovat alueet-verkosto ja STX Finland.

mitä tehty?
Hankkeessa on järjestetty 8 työpajaa, 7 seminaaria ja 5 luovan alan osaajille suunnattua koulutusta, joihin on osallistunut yhteensä 506 henkilöä. Hankkeen piloteissa on aloittanut yhteensä 173 meri- ja metalliteollisuutta ja luovaa alaa edustavaa henkilöä.  Lisäksi projektissa on järjestetty 5 opiskelijavetoista tutkimuspajaa, kaksi meriteollisuusaiheista KaleidosCup-opiskelijakilpailua sekä IdeaDrill-opiskelijakilpailu. Opiskelijakilpailuihin osallistui koko hankkeen aikana yhteensä 111 opiskelijaa eri korkeakouluista. Opiskelijat ovat projektissa suorittaneet yhteensä 3 tutkintoa ja 48 osatutkintoa.

Seminaareissa tiedotettiin hankkeen toiminnasta ja luotiin keskustelufoorumi alojen välille. Työpajoissa tuotiin yhteen eri alojen opiskelijoita, yrityksiä ja muita asiantuntijoita ideoimaan luovia ratkaisuja meriteollisuuden tulevaisuuden tarpeisiin.  Korkeakouluopiskelijoille suunnatussa KaleidosCup-innovointikilpailussa kolmihenkiset kilpailujoukkueet ratkoivat meriteollisuuden haasteita luoden uusia palvelukonsepteja ja kaupallisia mahdollisuuksia. KaleidosCup yhdisti korkeakoulujen opiskelijoita, meriteollisuuden ja luovien alojen yrityksiä sekä aluekehittäjiä. Kilpailut lisäsivät opiskelijoiden kiinnostusta meriteollisuuteen sekä innostivat yleisesti soveltamaan omaa osaamista uusillekin aloille. Hankkeen myötä on käynyt ilmi, että alan vetovoimaisuuden ylläpitäminen nuorten keskuudessa on tärkeää, jotta yrityksiin hakeutuu jatkossakin riittävästi osaavia ihmisiä.

mitä siitä syntyi?
Hankkeessa lanseerattiin projektituottajan toimenkuva vauhdittamaan käytännön yhteistyökokeiluja yritysten välillä. Tuottajan johdolla käynnistettiin useita pilottiprojekteja. Meriteollisuuden ja luovien alojen yritysten välillä käynnistetyissä pilottikokeiluissa on löydetty uudenlaisia ansaintamalleja luovan alan osaajille sekä luovia ratkaisuja meriteollisuuden haasteisiin. Esimerkiksi Metaverstas Innoaura 2013 -palkinnon Kaleidoskoopin pilotin myötä syntyneestä virtuaalioppimisympäristöstään, jossa yhdistettiin improvisaatio-osaamista sekä Aboa Maren turvallisuuskoulutusosaamista. Meriaura taas tuotti yhdessä Hallava Filmin kanssa lyhytelokuvan, jonka tekemiseen osallistui koko Meriauran henkilökunta. Valmis elokuva auttaa sitouttamaan yrityksen strategiaan paperimanuaalien sijaan sekä hahmottamaan eri toimintojen merkitystä isossa kuvassa. Tutkimusta on tehty myös mobiilipalveluiden hyödyntämisessä risteilyaluksilla sekä kokeiltu erilaisia teatterilähtöisiä interventioita mm. sisäiseen viestintään meriteollisuuden yrityksissä. Lisäksi Suunnittelutoimisto Innollinen, Aboa Mare ja Elomatic ovat yhdistäneet voimansa työstääkseen AboaMarelle ja Elomaticille yhteistä palvelukonseptia palvelumuotoilullisin menetelmin.

mitä hankkeesta jää käteen?
Yritysten välillä nämä hankkeessa aloitetut yhteistyöprojektit jatkuvat vielä pitkään hankkeen jälkeen ja synnyttävät edelleen uutta työtä. Hankkeessa kehitettiin myös theIcebreaker-menetelmäpeli, joka soveltuu työkaluksi innovointityöskentelyyn tai työyhteisön ongelmien ratkaisemiseen mille tahansa alalle. Peliä aiotaan käyttää myös opetuksessa.

Hankkeen kautta luoville aloille on syntynyt paljon uudenlaisia ansaintamahdollisuuksia ja täysin uusia yhteistyömahdollisuuksia meri- ja metalliteollisuuden yritysten kanssa. Meri- ja metalliteollisuuden yritykset ovat saaneet ideoita uudenlaisista palvelukonsepteista ja ymmärtäneet tuotteistamisen ja luovien sisältöjen merkityksen teknisissäkin ratkaisuissa.

Hankkeen toiminta on myös positiivisin iskuin ylittänyt median uutiskynnyksen ja osaltaan parantanut meriteollisuuden julkisuuskuvaa. Hanke on ollut esillä useissa ammattilehdissä, tv- ja radiohaastatteluissa sekä paikallislehdissä. Hankkeessa on tuotettu 13 julkaisua, joista 4 ovat tieteellisiä julkaisuja, 3 hankkeen tuloksista tiedottavaa kirjaa, 2 maisterin tasoista opinnäytettä ja 3 amk-tasoista opinnäytettä sekä yksi menetelmäpeli. Lisäksi on perustettu 4 nettisivua,  3 FB-ryhmää ja 8 verkkolehtijulkaisua. Lisäksi hankkeesta on tiedotettu kunkin toteuttajan omissa verkostoissa mm. eri uutiskirjeissä ja nettisivuilla. Lisätietoa hankkeesta mm. "Kaleidoskoo" Youtube-kanavalla ja Kaleidoskoopin blogissa.


Kaiken kaikkiaan hanke on sisältänyt niin paljon konkreettista tekemistä, ja uusia aloitteita on saatu aikaiseksi niin paljon, että pyörryttää. Ota siis vaan reilusti tukeva olo ja pureskele asioita rauhassa ja etsi lisätietoa sinua kiinnostavista asioista, esimerkiksi Kaleidoskoopin blogista, youtube-kanavalta, aloita keskustelu Facebookissa tai LinkedIn:ssä tai ota yhteyttä suoraan toteuttajiin ja yrityksiin. Hankkeen jälkeen jää myös vielä monta mahdollisuutta selvittämättä, sinulla on lupa tarttua niihin! Kiitos kaikille toteuttajaorganisaatioille, yrityksille, yrittäjille ja opiskelijoille antoisasta yhteistyöstä ja menestystä tulevissa kehittämishaasteissa!

Lue hankkeen julkaisuja ja raportteja:
Lisäksi hankkeessa tehtyjä videoita ja muita tuotoksia löytyy vuoden 2013 viimeisestä Murtovesi-julkaisusta.


Kaleidoskooppi-hankkeen puolesta,

Rita Rauvola
rita.rauvola@utu.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti